การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Authors

  • ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี

Keywords:

การปกครองท้องถิ่น, การกระจายอำนาจปกครอง, ไทย, ภาคใต้, เขตปกครองพิเศษ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม