โครงการ ศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว = A study of area potential for tourism destination. A case study of Savannakhet Lao PDR

Authors

  • สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์

Keywords:

การท่องเที่ยว, ลาว, ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม