เพียงมะนา เนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่ากับผลกระทบที่มีต่อไทยในอนาคต

Authors

  • ดุลยภาค ปรีชารัชช

Keywords:

การพัฒนาเมือ, ผังเมือง, เมืองหลวงพม่า, ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ, ไทย

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม