ระบบอุปถัมภ์ในสังคมลาวอาณาจักรล้านช้าง

Authors

  • โสภี อุ่นทะยา

Keywords:

ระบบอุปถัมภ์, ลาว, ชนชั้นในสังคม

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม