ศูนย์กลางแหล่งพลังงานสำรองในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Authors

  • ฤทัยชนก อดทน

Keywords:

แหล่งพลังงาน, การผลิตพลังงานไฟฟ้า, ลาว, ไฟฟ้าพลังน้ำ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม