ภูมินิทัศน์ วัฒนธรรม ภาคตะวันออก

Authors

  • ภารดี มหาขันธ์

Keywords:

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , ภาคตะวันออก, ความเป็นอยู่และประเพณี, วัฒนธรรม

Abstract

          ภาคตะวันออกประกอบด้วยพื้นที่ของ 8 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว มีเนื้อที่ 36,502.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,814,062.5 ไร่ เท่ากับร้อยละ 7.11 ของเนื้อที่ประเทศ

Downloads

Published

2021-08-30