นักวิชาการเวียดนามกับมิติทางวิชาการว่าด้วย “ไทยศึกษา”

Authors

  • อรรถ นันทจักร์

Keywords:

กลุ่มชาติพันธุ์ , ชนกลุ่มน้อย , เวียดนาม, ชนเผ่า, ชาวไท, ไทยศึกษา

Abstract

          เมื่อกล่าวถึงงานวิชาการด้าน “ไทยศึกษา” เราคงต้องยอมรับว่าขอบเขตของการศึกษาเรื่องดังกล่าว ดูจะกินความ และกินอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างมาก ทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุที่ว่า “ความเป็นไท” ตามความหมายของการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์นั้น คนไทได้กระจัดกระจายอยู่บริเวณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของประเทศจีน ในมณฑลยูนาน กวางสี กุยโจ เป็นต้น บางส่วนของอัสสัมในประเทศอินเดีย บางส่วนของประเทศพม่า บางส่วนของประเทศเวียดนามเช่นในจังหวัดไลโจ จังหวัดเชิลลา จังหวัดเง่ห์อาน และจังหวัดแทงฮัว เป็นต้น บางส่วนของลาว บริเวณแขวงทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นซำเหนือ หัวพัน เซียงขวางและคำม่วน เป็นต้น หรือแม้แต่บางส่วนของประเทศไทย กลุ่มชนที่ถูกเรียกตัวเองว่าไทก็ได้กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Downloads

Published

2021-08-30