การสักของญี่ปุ่น

Japanese Tattoo

Authors

  • นันท์ชญา มหาขันธ์

Keywords:

การสัก , คติชาวบ้าน , คติชาวบ้าน, ความเชื่อและประเพณี, ญี่ปุ่น

Abstract

          ศิลปะกับมนุษย์เป็นของคู่กันมาตั้งแต่ครั้งมนุษย์อุบัติขึ้นในโลก มนุษย์เท่านั้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยแรงบันดาลใจรอบข้างและภายใน มนุษย์สร้างงานศิลปะขึ้นบนพื้นฐานแห่งสุนทรียะ จากการวาดภาพระบายสีซึ่งทำจากเลือดสัตว์ เปลือกไม้ หรือโคลนสีลงบนผนังถ้ำเพื่อบันทึกความประทับใจในเรื่องราวต่างๆ ให้คงไว้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สู่การวาดลวดลายลงบนภาชนะ ข้าวของเครื่องใช้ จนกระทั่งเติมแต่งสีสันลงบนร่างกายของมนุษย์เอง และเพื่อให้ลวดลายเขียนสีนั้นคงทนถาวรบนผิวหนัง มนุษย์จำเป็นต้องขีดข่วนผิวหนังบริเวณนั้นให้มีรอยแผลด้วย เพื่อสีที่ใส่ลงไปนั้นจะได้ซึมซาบและฝังแน่นบนผิวหนังจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และนี่คือต้นกำเนิดของการสัก ความงามบนความเจ็บปวด ศิลปะบนเรือนร่างมนุษย์

References

Cohen, Tony. The Tattoo. Virgin Publishing, London, 1994, 80p.

Fellman, Sandi. The Japanese Tattoo. Abbeville Press Publishers, New York, 1986, 112p.

Richie, Donald. The Japanese Art of Tattooing. Natural History, December 1973.

Richie, Japanese Tattooing. Zufushinsha, Tokyo, 1966, 98p.

Shigeru, Tamabayashi. Bunshinhyakusugata. Keibunsha, Tokyo, 1987, 357p.

Downloads

Published

2021-08-30