การพัฒนาชุดการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องของเล่นของใช้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E (Inquiry Cycle) สำหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • ภาวนา เรียมริมมะดัน
  • วิชิต สุรัตน์เรืองชัย

Keywords:

การสอนด้วยสื่อ, กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี, วิทยาศาสตร์, แบบเรียนสำเร็จรูป, , ประถมศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads