การวิจัยสถาบัน (Institutional research)

Authors

  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สมรรถภาพ, สมรรถภาพในการทำงาน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23