ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวัน ออก = Factors related to quality management of school administrators under the office of basic education commissi

Authors

  • สมุทร ชำนาญ

Keywords:

การบริหารคุณภาพโดยรวมทางการศึกษา, การบริหาร, โรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Published

2010-11-23