การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

Authors

  • จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล

Keywords:

การพัฒนาองค์การ, การเรียนรู้องค์การ, นิคมอุตสาหกรรมระยอง, ระยอง

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext