การศึกษาการมีส่วนร่วมและแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนกิ่งอำเภอเกาะช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

Authors

  • นันทิยา บัวตรี
  • ภารดี อนันต์นาวี

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, ตราด, การศึกษา, การมีส่วนร่วมของประชาชน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext