รูปแบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

Authors

  • สุริสา บุญโชติหิรัญ
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

Keywords:

งบประมาณโรงเรียน, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext