การบริหารสถานศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

Authors

  • อุทัย บุญประเสริฐ

Keywords:

ผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียน, การบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext