การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

Authors

  • ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์

Keywords:

การเรียนรู้, ศูนย์การเรียน, การศึกษา, การมีส่วนร่วมของประชาชน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext