องค์ประกอบการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล

Authors

  • สถาพร จำรัสพงษ์

Keywords:

การพัฒนาบุคลากร, ครู, ครูประถมศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม