สภาพการบริหารและแนวทางการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี

Authors

  • ธนกฤต พราหมน์นก

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้บริหารโรงเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม / Fulltext