การบริหารจัดการความสามารถพิเศษของมนุษย์

Authors

  • สมชาย เทพแสง

Keywords:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากร, การบริหารงานบุคคล

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม