การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

Authors

  • เดชา พวงงาม

Keywords:

การบริหารการศึกษา, การศึกษา, การมีส่วนร่วมของประชาชน, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม