การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • คุณวุฒิ คนฉลาด

Keywords:

การดำเนินชีวิต, นักเรียนมัธยมศึกษา, นักเรียน

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม