โมเดลเชิงสาเหตุของการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • อภิชาติ เลนะนันท์
  • คุณวุฒิ คนฉลาด
  • เสรี ชัดแช้ม

Keywords:

การออกกลางคัน, การออกกลางคันในโนโรงเรียนมัธยมศึกษา, นักเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม