รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางงบประมาณของโรงเรียนในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ทิพย์วรรณ โพสุวัน
  • ธร สุนทรายุทธ
  • สุรัตน์ ไขยชมภู

Keywords:

เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ, โรงเรียน, การบริหารงบประมาณโรงเรียน, รูปแบบการบริหาร

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม