รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Authors

  • อภิชัย กรมเมือง

Keywords:

โรงเรียน, การบริหาร, การบริหารการศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads