รายงานผู้ป่วยภาวะความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสมในโรงงานทำหมวกกันน็อกจังหวัดระยอง

Authors

  • คุณากร สินธพพงศ์
  • จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
  • สุนทร เหรียญภูมิการกิจ

Keywords:

บาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป, บาดแผลและบาดเจ็บ, การทำงาน

Abstract

บทคัดย่อ        โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นโรคจากการระกอบอาชีพที่พบมากที่สุด โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ ท่าทางการทำงานที่ผิดปกติ การออกแรง การเกร็งกล้ามเนื้อ การทำงานแบบเดิมซ้ำๆ และการสั่นสะเทือน กลุ่มโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสม (Cumulative trauma disorders) การบาดเจ็บจากความล้าซ้ำซาก (Repetitive strain injury) กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการใช้งานมาก (Overuse syndrome) รายงานผู้ป่วยฉบับนี้เป็นผู้ป่วยหญิง จำนวน 3 ราย ที่ทำงานแผนกติดสติ๊กเกอร์ โรงงานผลิตหมวกกันน็อกแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ผู้ป่วยทั้ง 3 รายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น เส้นเอ็นข้อมือและข้อเท้าอักเสบจากการขยับมือและเท้าในท่าซ้ำๆ เพื่อติดสติ๊กเกอร์ลงบนหมวกกันน็อก ผู้ป่วยมีอาการปวดเรื้อรัง และต้องมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง ความผิดปกติจากการบาดเจ็บสะสม ที่เกิดจากการทำงานชนิดนี้ ยังไม่เคยมีการายงานมาก่อนและสมมารถป้องกันได้หลายวิธี ทั้งการปรับปรุงการผลิตโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม และการบริหารจัดการพนักงาน ABSTRACT         Musculoskeletal disorders are the most common occupational diseases. Risk factors of these diseases are awkward positions, forceful exertions, static postures, repetitive movements and vibrations. There are many names for this group of diseases e.g. Cumulative trauma disorders, repetitive strain injury, overuse syndrome. This report described 3 cases of female workers who work for a sticker unit of a motorcycle helmet factory in Rayong province, Thailand. They had been diagnosed with wrists and ankles tendinitis which caused by repetitive movement of wrists and ankles to seal the stickers on the motorcycle helmets. They had chronic pains and required many visit of treatments. This cumulative trauma disorders caused by this type of work had been reported. Those conditions can be prevented by engineering improvement of manufacturing process and worker administration

Downloads