ทำอย่างไรจึงจะแก่อย่างมีคุณภาพ

On Growing Old and Staying Healthy

Authors

  • สมชัย บวรกิตติ

Keywords:

การดำเนินชีวิต, ผู้สูงอายุ, สุขภาพ, aging, senility, qualified longevity

Abstract

ความแก่ เป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั่วไปตามธรรมชาติในมนุษย์และสัตว์ เกิดความแตกต่างในอายุขัยของเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ  จุดประสงค์หลักของบทความนี้เพื่อเสนอแนวคิดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนบรรลุวัยสูงอายุ และการปฏิบัติตนของผู้ที่สูงอายุแล้ว ให้การแก่ดำเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพ เช่น ที่ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์กำหนดให้ผู้สูงอายุ “แก่อย่างสง่า” การบรรยายจึงแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับกระบวนการแก่ โดยทั่วไป และส่วนที่ ๒ เป็นการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุให้ชีวิตมีคุณภาพ  Aging is a natural process occurring throughout one’s lifetime. From the time of conception, the viable zygote undertakes concurrently development and a limited degree of degeneration until the birth of a healthy or unhealthy infant, depending on various circumstances; this process continues until the time of death. The fate of human beings moves toward two different destinies: a person may grow healthily until eventually reaching serene senility, while another may suffer health problems caused by illness (es) and such illness (es) may result in a permanently frail physical and mental status. Either outcome of senility is the product of proper treatment of malconduct over one’s lifetime.  Methods of caring for the elderly so that older persons may achieve qualified longevity are elaborated in the text.

Downloads

Published

2023-12-27