ก๊าซเรดอนในน้ำพุร้อนธรรมชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

A Follow – up Study of Radon Gas in Natural Hot Spring Water in Chiang Mai

Authors

  • ไพฑูรย์ วรรณพงษ์
  • อรรถพล ชีพสัตยากร
  • สกนธ์ รัตนบุษยาพร
  • ไมตรี ศรียา
  • สมชัย บวรกิตติ

Keywords:

น้ำพุร้อนธรรมชาติ, ก๊าซเรดอน, จังหวัดเชียงใหม่, ภาคเหนือของประเทศไทย, Natural hot spring water, radon gas, Chiang Mai Province, northern Thailand

Abstract

การสำรวจก๊าซเรดอนในน้ำพุร้อนธรรมชาติในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งขยายจุดสำรวจไปยังแหล่งที่ไม่ได้แจ้งไว้ในหนังสือของราชบัณฑิตยสถาน ๒ แห่ง ผลการสำรวจได้พบเรดอนในน้ำพุร้อนธรรมชาติช่วงปริมาณ ๐.๒-๑๓.๗ เบคเคอเรล/ลิตร. ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าน้ำพุร้อนธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) อยู่ในช่วงระดับต่ำกว่าทุกภาคในประเทศไทย และมีเพียง ๑ ตัวอย่างจากจำนวนทั้งหมด ๙ ตัวอย่างที่มีค่าสูงเกินระดับปลอดภัย คือ ๑๑ เบคเคอเรล/ลิตร.  Recent surveys for radon gas in natural hot spring water in Chiang Mai Province, northern Thailand, were carried out in the months of June and July 2006. Among the four sites of natural hot springs in four districts, namely, San Kampaeng, Mae Tang, Doi Saket, and Sa Meung: the last two were sites at additional locations not listed in the Royal Insitute’s Glossary Report. The level of radon gas concentrations measured ranged from 0.2 to 13.7 Becquerels per liter. The findings, therefore, confirm that the levels of radon gas in natural hot spring water in this northern province remains the lowest in the country, which was noted in a previous survey. It is worth noting, however, that one water sample collected from Sa Meung district yielded a level (13.7 Becquerels/L) slightly exceeding the safety limit of 11 Becquerels per liter.

Downloads

Published

2023-12-27