รอยร้าวไทย-ลาว รอยร้าวในอาเซียน: วิเคราะห์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกบฏของเจ้าอนุวงศ์

Authors

  • ปรารถนา แซ่อึ๊ง

Keywords:

รอยร้าว, หลักฐานทางประวัติศาสตร์, กบฏเจ้าอนุวงศ์, ประชาคมอาเซียน

Abstract

         ไทยและลาวประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อกันที่ยาวนาน ตลอดระยะเวลาของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปรากฏทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมิตรและขัดแย้ง กรณีความขัดแย้งที่รุนแรง คือ เหตุการณ์การกบฏของเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทน์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมานานถึง ๑๘๗ ปีแล้วก็ตาม แต่รอยร้าวอันเกิดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความทรงจำของลาวผู้ซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมจากไทย รอยร้าวในครั้งนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งซึ่งกีดขวางพัฒนาการของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในอนาคตอันใกล้

Downloads