การพิจารณาจำนวนองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการ Parallel Analysis และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ViSta-PARAN

Determining the optimal component numbers using the parallel analysis method and the ViSta-PARAN computer program

Authors

  • อาฟีพี ลาเต๊ะ

Keywords:

การวิเคราะห์ตัวประกอบ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สถิติ

Abstract

บทความนี้นำเสนอการพิจารณาจำนวนองค์ประกอบที่เหมาะสมด้วยวิธีการ Parallel Analysis (Horn, 1965) โดยใช้โปรแกรม ViSta-PARAN (Ledesma & Valero-Mora, 2007) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฟรีที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการวิเคราะห์โปรแกรม ViSta-PARAN มีข้อดีหลายประการ คือ ตารางบันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็น spreadsheet มีรายการเลือกสำหรับผู้ใช้และแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยกราฟ การสาธิตวิธีการใช้โปรแกรมนี้ใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงวิธีการพิจารณาจำนวนองค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่เหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะในการนำวิธีการและโปรแกรมไปใช้            This article exemplifies the application of ViSta-PARAN (Ledesma & Valero-Mora, 2007), a recently released, freely available computer program which uses Parallel Analysis (Horn, 1965) to resolve the number of factors or components question. ViSta-PARAN has a number of strengths, including a tabular data grid similar to a spreadsheet, a menu-based user interface, and graphical displays of results. A sample data set is employed to demonstrate the use of this program to determine the optimal number of factors or components, and suggestions are made for its further application.

Downloads

Published

2021-04-28