การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม

Authors

  • ดนัย บวรเกียรติกุล

Keywords:

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, แง่สังคม, สิ่งแวดล้อม.

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads