การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย : การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์

Authors

  • สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

Keywords:

ทบวงมหาวิทยาลัย, การจัดส่วนราชการ, การบริหารการศึกษา, การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads