ความไม่อิสระจากอุณหภูมิของความเข้มข้นไมเซลล์วิกฤติและความจุความร้อนของการเกิดไมเซลล์สำหรับสารลดแรงตึงผิวชนิดมีประจุ

Authors

  • วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

Keywords:

ไมเซลล์, สารลดแรงตึงผิว

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads