เทโลเมอเรสและการควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์เทโลเมียร์

Authors

  • วิสาตรี คงเจริญสุนทร

Keywords:

โครโมโซม, เทโลเมอเรส, เอนไซม์เทโลเมียร์

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads