ลักษณะวิกฤติของการผลิตพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับการรักษายีน

Authors

  • เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

Keywords:

พลาสมิด, ยีน, ดีเอ็นเอ

Abstract

เอกสารฉบับเต็ม

Downloads