สิ่งคุกคามสุขภาพในอาชีพพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Authors

  • ศิพิระ เชิดสงวน

Keywords:

สิ่งคุกคามสุขภาพ, พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

Abstract

          อาชีพพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเป็นอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานทำให้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามสุขภาพหลายด้านอยู่เป็นประจำ และส่งผลเสียต่อสุขภาพต่างๆ มากมาย แต่ถ้าหากพนักงานขับรถโดยสารประจำทางมีความตระหนักรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งคุกคามสุขภาพ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันสิ่งคุกคามสุขภาพเหล่านี้ได้ บทความนี้นำเสนอสิ่งคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอาชีพพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ ด้านจิตสังคม และด้านการยศาสตร์รวมไปถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา          Professional bus drivers regularly spend long hours working on the roadway where they are regularly exposed to various occupational health hazards. In order to raise the bus drivers' self-awareness for these hazards and furthermore prevention campaigns, this article introduces some occupational health hazards among bus drivers of Bangkok Mass Transit Authority including physical hazard, chemical hazard, biological hazard, psychosocial hazard and ergonomic hazard.

Downloads