สารเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิลกับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

Authors

  • จิรา คงปราณ

Keywords:

สารเพอร์ฟลูออโรอัลคิล, สารโพลีฟลูออโรอัลคิล, การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม, ความเสี่ยง ต่อสุขภาพ, Perfluoroalkyl substances, Polyfluoroalkyl substances

Abstract

          สารเคมีสังเคราะห์กลุ่มเพอร์ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFASs) ถูกผลิตและนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายมามากกว่าครึ่งศตวรรษ สาร PFASs จัดเป็นสารมลพิษชนิดใหม่ที่ปนเปื้อนและตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งสะสมในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษต่อสุขภาพ ยืนยันด้วยผลการทดลองในสัตว์และผลการศึกษาทางระบาดวิทยาในมนุษย์ของสาร PFASs บางชนิด เช่น ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเกิดภูมิแพ้ การทำงานของไต โรคหัวใจและหลอดเลือด การเพิ่มขึ้นของระดับไทรอยด์ฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอล และมีโอกาสก่อมะเร็งในมนุษย์ เป็นต้น ความตระหนักด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเริ่มต้นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2000 นำมาซึ่งการศึกษาวิจัยในหลายประเทศ ส่งผลให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการผลิตและใช้งานสาร PFASs เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในประเทศเหล่านั้น แต่ในประเทศไทยที่ผ่านมามีเพียงการตรวจสอบสาร PFASs ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษายืนยันการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำ ฝุ่นพื้นผิว และอากาศ คนไทยจึงมีโอกาสรับสัมผัสสารกลุ่มนี้เข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น การศึกษาแหล่งกำเนิด เส้นทางการปนเปื้อน ปริมาณการรับสัมผัสในมนุษย์และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากสาร PFASs จะเป็นฐานข้อมูลต่อยอดที่สำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศ เพื่อควบคุมผลกระทบจากสารมลพิษกลุ่มนี้           Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are man-made chemicals which have been produced and used in several industrial and consumer products for more than half a century. PFASs are classified as emerging contaminants due to their ubiquitous contamination in global environment. They are persistent, bio accumulative and toxic. Animal experiments and epidemiology studies have shown potential effects of some PFASs to health such as birth outcomes, allergic disease, kidney function, cardiovascular disease, increase of thyroid hormone and cholesterol, and possibly carcinogenic to human etc. Environmental and health concerns have arisen since 2000 results in several researches on PFASs. The production and use of PFASs have been regulated in many countries in order to protect their people. In Thailand, few studies have been conducted only for detection of PFASs in environmental samples including water, house dust and air sample. The results confirm their contamination in the environment which possibly linked to exposure to PFASs in Thai population. Therefore, the study on sources and contamination pathways of PFASs, exposure level in human and related health risk are needed to conduct. Based on these results, the adverse effects of PFASs in Thailand can be regulated.

Downloads